Nytt på Singö Hembygdsförenings hemsida
 

24-06-21
 
Vi önskar er välkomna till Mattsgården i sommar
och hoppas att någon programpunkt kan
intressera.
Gården är från mitten av 1700-talet med byggnaderna
placerade, enligt gammalt mönster, runt en gårdsplan.
Väl värda att kika in i och föreställa sig hur djuren hade det.
Och människorna som skötte ko, häst och gris!
Som alltid serveras kaffe med hembakt som med fördel kan
njutas ute på gården (vi hoppas på vackert väder).
Väl mött önskar
hembygdsföreningens styrelse


sommarprogrammet
 
24-04-08
 
Dokumentation från stämman 2024
 
24-03-07

 

Kallelse till årsmöte för verksamhetsåret 2023

Lördagen 6 april 2024 kl. 14:00 i Singö bygdegård

kallelse
 
   
24-03-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs om sommargästlivet på Singö för längesedan, när allt gick mycket långsammare men var nog så spännande med människorna, naturen och havet.

I början av 1900-talet, när den här berättelsen börjar, bodde det nästan 700 personer på Singö. Det var bönder och sjöfolk, drängar och pigor, präst, lärare och handlare, hantverkare och arbetare som befolkade ön och välkomnade sommargästerna.
Intro "Sommargäster¨Riten"
Berättelsen "Sommargäster Riten"
 

24-01-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vem var riddaren som namngav Riddarskäret? Hade kungen egendomar på ön? Och när och varför befolkades Singö?

Inspirerad av ‘Historien om Sverige’ på SvT har Lars Söderman i Tranvik grävt sig ner i de allra äldsta skriftliga källorna och sökt sig bakåt i historien till 1300-talet och ännu tidigare med funderingar kring lokala namn och landhöjningskartor.

"den första Singöbo som var känd till namnet, Lars, en lagman på tinget i Häverö på 1400-talet, han var från hemmanet Strand i Tranvik"
Länk till Lars spännande berättelse med strandförskjutningskartor som visar hur Singö kan ha sett ut för ett och för flera tusen år sedan .

Länsmansrundan ca år 1 000
 

23-06-22

 

 

 

 

 

 

 

I sommar 2023

är det öppet på Mattsgården i juli månad

på måndagar mellan klockan 12 och 16
hela programmet


 

Singö hembygdsförening Backbyvägen 85
 

23-04-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I årets utskick till hembygdsföreningens medlemmar inför årsstämman finns Albert Engströms berättelse "Älgjakten" då hans sällskap lyckades fälla en simmande älgtjur vid Singös Skogsskär. Framlidne Yngve Andersson har skrivit en betraktelse över Engströms jaktberättelse som finns att läsa på hemsidan under:
Singö förr/Albert Engström i Singö-Fogdöarkipelagen

 
Det klassiska citatet efter strandhugget på Singö är: "Saliga Singöbor multnar under vårdar av grön Singömarmor. Den lyxen tillåter man sig efter döden, ty livet bjuder ej på någon lyx. Bara på strömming."


direktlänk

 

23-03-20

 

Kallelse till årsmöte för verksamhetsåret 2022

Lördagen 15 april 2023 kl. 14:00 i Singö bygdegård

kallelse
 
   
22-06-28

 

 

 

 

 

 

I sommar 2022

är det öppet på Mattsgården i juli månad

på måndagar mellan klockan 13 och 17
mer information


 

Singö hembygdsförening Backbyvägen 85

   
22-03-07

 


Kallelse till årsmöte för verksamhetsåret 2021

Lördagen 9 april 2022 kl. 15:00 i Singö bygdegård

kallelse
 


21-09-02

 

 

 

 

Kallelse till årsmöten för verksamhetsåren 2019 och 2020 den
11 september 2021 kl. 15:00 i Singö bygdegård


På grund av rådande pandemiläge och av försiktighetsskäl genomförs stämmorna utan kaffe, lotteri och underhållning. Förhoppningsvis genomförs nästkommande årsstämma så som vi är vana vid.

 
21-06-23

 

 

 

 

 

 

I sommar 2021

är det öppet på Mattsgården i juli månad

på måndagar mellan klockan 13 och 17
mer information


 

21-01-26

 

 

 

     Backby-Tranvik av riksintresse för kulturmiljövården

Länsstyrelsen i Stockholm har bestämt att delar av Backby och Tranvik är av riksintresse som "Kust- och skärgårdsmiljö, bymiljö-skärgårdsby" enligt Riksantikvarieämbetets miljötyper.
Länk till beskrivning med karta och bilder
 

20-06-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINGÖ HEMBYGDSFÖRENING SOMMAREN 2020

 

TYVÄRR,

ställer vi in sommarens kaffeservering och föreläsningar i Mattsgårdens storstuga med tanke på rekommendationerna om social distansering och åldern på dem som flitigast besöker Mattsgården.
 

DÄREMOT,

har vi beslutat att ha öppet på julimåndagarna för besökare som på egen hand vill kika närmare på vår fina hembygdsgård. Förutsättningen är att vi alla hjälps åt att hålla avstånd och inte bli för många i husen åt gången. Ta gärna med er eget fika att njuta av ute på gården.

mer information                          
 

20-03-19

 

 

 

 

 

 

INSTÄLLT ÅRSMÖTE

 

 

Till alla medlemmar i Singö Hembygdsförening

 

Med tanke på coronaviruset (covid-19) som ställer allt på huvudet i samhället så har Singö Hembygdsförening beslutat att ställa in sitt årsmöte den 4 april i Bygdegården.

Vi bestämmer inget nytt datum nu utan avvaktar framtiden och ser vad som händer.

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen Singö Hembygdsförening

 
20-01-14

 

 

 

 

 

Lisbeth Modin har sammanställt, illustrerat och kompletterat föredragningen om "Rysshärjningarna" på Mattsgården den 8 juli 2019

"Så kom den dagen som Singöborna fruktat och väntat på i flera år.
Mot kvällningen söndagen den 12 juli  ankrade ryska linjeskepp (stora segelfartyg) utanför Singösund. En grundgående roddarflotta bestående av 21 galärer och ett 10-tal skärbåtar hittade förtöjningsplatser inne i sundet. Roddfartygen var tsar Peters nya vapen i örlogsflottan, nu kunde man lätt nå grunda kuster och trånga vikar."
 

 
länk
 

 19-06-11

 

 

 

 

 

 

 

 Välkomna till Mattsgården
och sommarens program 2019

   Visning, kaffe och hembakt som alltid kl 13-17

         på måndagarna i juli: 1, 8, 15, 22 och 29
länk

 

18-08-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åke Wilhelmsson publicerar sitt manus till föredraget "Händelser i vattnen kring Örsten" som hölls på Mattsgården 9 juli i somras inför 2 fullsatta hus. Länk

Lisbeth Modins programpresentation:
"Åke kom till Singö första gången midsommaren 1946 då han året innan träffat Gudrun Hedman vars föräldrar drev Hedmans Pensionat i Hörnängen. Sedan de gift sig 1949 byggde de sin villa 1955 i Täby kyrkby. 1960 var det dags att bygga stugan på Örsten med bod och bastu.
För att bryta husbyggandet byggde de år 1972 kostern Bredbådan, en Allegro27, som Åke fortfarande seglar och drar upp på egen slip. Innan Gudrun gick bort 2011 hade de seglat Norrlandskusten, Finland, Åland, Estland, Danmark, Göta kanal mm. Numera vid 91 års ålder blir det inte så långa seglingar, mest i hemmavatten och inga överhavsseglingar.
Läs gärna på hembygdsföreningens hemsida om Hedmans Pensionat i Hörnängen – Karin Hedmans skriftliga och muntliga minnen nedtecknade av Åke Wilhelmsson. Länk
 

Från Utkiken på Örsten mot NO. Foto Åke Wilhelmsson  

Kalvskäret är en typisk kustlokal med grandominerad strandskog. Utsikten över ytterskärgården ut till Understen är utsökt. Örsten är en långsmal udde med igenväxta gamla betesmarker, öppna hällmarker varvade med fläckar av gammal granskog och vildvuxen ask- och alskog. /rofnet.se
 

18-08-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisbeth Modin har sammanställt material från hembygdsföreningens arkiv som porträtterar Singö-fiskarna August Holmberg och Wilhelm Abrahamsson och ger samtidigt en glimt av villkoren för fisket på 1920-, 30- och 40-talen.  Länk

August Holmberg blev vän med fänriken Magnus Lagercrantz, som var förlagd på Singö under 2:a världskriget. Yngve Andersson träffade Lagercrantz 1997 som då skänkte brev som Holmberg skrivit till honom. Breven finns avskrivna och med kommentarer av Yngve Andersson.  Länk
 

18-07-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dagens program på Mattsgården Backbyvägen 85 kl 13-17 länk

" ”Händelser i vattnen kring Örsten” -  Åke Wilhelmsson berättar om denna del av Singö. Åke kom till Singö första gången midsommaren 1946 då han året innan träffat Gudrun Hedman vars föräldrar drev Hedmans Pensionat i Hörnängen. Sedan de gift sig 1949 byggde de sin villa 1955 i Täby kyrkby. 1960 var det dags att bygga stugan på Örsten med bod och bastu.

För att bryta husbyggandet byggde de år 1972 kostern Bredbådan, en Allegro27, som Åke fortfarande seglar och drar upp på egen slip. Innan Gudrun gick bort 2011 hade de seglat Norrlandskusten, Finland, Åland, Estland, Danmark, Göta kanal mm. Numera vid 91 års ålder blir det inte så långa seglingar, mest i hemmavatten och inga överhavsseglingar.

Läs gärna på hembygdsföreningens hemsida om Hedmans Pensionat i Hörnängen – Karin Hedmans skriftliga och muntliga minnen nedtecknade av Åke Wilhelmsson." länk
 

 

18-04-12

 

 

 

 

 

 


 

 

Singö Hembygdsförening har låtit trycka sjöfartsforskaren J Roger Tolls manuskript om tre segelfartyg där Singö-bor varit delägare, befälhavare och sjömän. Den  80-sidiga skriften finns i A4 och A5 format och kan köpas I SingöAffärens butik för 120 kr.

Skriften är rikt illustrerad och innehåller
bl a intressanta kopior av brev som utväxlades mellan besättningsmän i utländska hamnar och släkt och delägare hemma på Singö. Ett skeppsbrott beskrivs också.

Länk till provklipp

18-04-12


 

Lisbeth Modin har sammanfattat fjolårets TEMA-presentationer om gruvor på Singö. Länk
 


18-03-28

 

 


 

 

Singö Hembygdsförening kallar till årsmöte
lördag 28 april kl 1400

Katarina Hellgren och Jan Lövas Löfgren underhåller till kaffet med

”Musikalisk kryddblandning” med sånger på svenska, ungerska, italienska, jiddisch och hebreiska.
 

17-07-01
 

 

Föreningens plusgirokonto avslutas 170930. Bankgirokontot 5757-1531 finns kvar och det går att swisha till 123 158 4903
 

 

17-07-01


 

Mattsgården visas måndagar i juli kl 13-17.
kl 14 presenteras dagens TEMA på trösklogen och 1530 berättas Mattsgårdens historia i Storstugan.
Se hela sommarprogrammet
 

16-12-01
 

 

 

Ulla Bodén Söderblom har skrivit ned sina minnen från uppväxten på Labbholmen på 1940-50 talet.
Länk

 

16-12-01
 

 

 

Församlingens Kyrkporten har gjort ett reportage om Svartklubben och familjen Modins djupa förankring i lotsväsendet.
Länk

 

16-11-21

 

 

 


Staffan Beckman har varit fritidsboende på Fogdö sedan barndomen. Han har gett tillstånd till publicering av sin "Fogdö i tiden". Det var Gösta Janssons som bad den kände skriftställaren skriva om Fogdö. Staffans pappa har målat med motiv från Fogdö. Länk
 

16-06-29

 

 

 

 

Mattsgården visas måndagar i juli kl 13-17.
kl 13 berättas Mattsgårdens historia i Storstugan kl 14 och 1530 presenteras dagens TEMA på trösklogen.
Se hela sommarprogrammet

 

 


 

16-03-30


 

Lisbeth Modin har sammanfattat fjolårets TEMA-presentationer om "Svartklubben från fiskeläger till fyr- och lotsplats". Länk
 


 

15-10-09

 

 

Singö skola är inte nedlagd men eleverna har flyttats så lokalerna står tomma.
Läs Yngve Anderssons historik om Singö skola och vad som hände när skolan hotades av nedläggning 1959. länk

15-08-12

 


 

Siri Lindström har skrivit ner minnen från åren i
Singö småskola och skänkt klassfoton till hembygdsföreningen. Länk

 


 

15-06-04

 

 

 

 

Mattsgården visas måndagar i juli kl 13-17.
kl 13 berättas Mattsgårdens historia i Storstugan kl 14 och 1530 presenteras dagens TEMA på trösklogen.
Se hela sommarprogrammet

 

 

15-03-23

                        

 


 

 

En gammal fotoateljé i Öregrund brann upp.  Någon hann rädda en låda med gamla fotonegativ exponerade på glasskivor.Yngve Andersson i hembygdsföreningen har gjort ett omfattande kartläggningsarbete som presenteras här. Tony gift Eckman var den som mindes fotografens namn 80 år senare när hon såg bilden på sig själv och sin docka Greta.  Det visade sig att många bilder var tagna på Singö 1921 av fotografen Fredrik Stark. Länk           


15-03-11

 

 En krönika för släkten Söderblom på Singö har författats av
Yngve Andersson

 

 

14-11-0

 

Från sommarens TEMA-visningar på Mattsgården
Lisbeth Modins
Ångbåtskaptener, bogserbåtsbefälhavare och pråmskeppare

 

14-07-05
 

Det är fastslaget. Understen tillhör inte Singöborna utan staten
 

14-07-05

 

Mattsgårdens cafe är öppet på kl 11-15 Hantverksdagen
Mattsgårdens historia kl 12 och 14
 

14-06-23
 

 

Mattsgården visas måndagar i juli kl 13-17.
kl 13 berättas Mattsgårdens historia i Storstugan
kl 14 och 1530 presenteras dagens TEMA på Trösklogen
Se hela sommarprogrammet

 

 

14-03-21
 

Kallelse till ordinarie stämma 2014
Aktuellt program för 2014

 

 

13-07-29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Måndag 29 juli är det visningsdag på Mattsgården.
Kaffe med hembakt; glass kl 13-17
 


Mattsgårdens historia kl 13

Dagens TEMA Barkskeppet Semmy Cohn presenteras 14 och 15:30 av Yngve Andersson
Skeppare Erik Andersson och den 13 år yngre brodern, sjökapten Fredrik Andersson, köpte barkskeppet  Semmy Cohn 1896. Många singö- och häveröbor gick in som medredare. Fredrik hade i motsats till brodern ett examensbevis på sina kunskaper. Kurser i geometri och astronomi  ingick i styrmansexamen. En fartygsbefälhavare och redare skulle inte bara vara en skicklig sjöman. Han skulle också kunna kalkylera ekonomiskt när han förhandlade om fraktkontrakt eller investerade i fartyg. Bevarade nedskrivna  kalkyler i Skeppars i Tranvik visar att Erik Andersson  hade den förmågan.
 

13-07-22

 

 

 

 

 

 

 

Måndag 22 juli är det visningsdag på Mattsgården.
Kaffe med hembakt; glass kl 13-17


Mattsgårdens historia kl 13

Dagens TEMA Sjöräddningen på Singö Singö livräddningsstation 1914-1971 och Svartklubbens lots- och fyrplats presenteras 14 och 15:30 av Lisbeth Modin
Hans Olov Pettersson i Boda minns sin morfars och pappas engagemang i livräddningsstationen och har med sina bilder och berättelser hjälpt mig att sätta samman Singös tid som sjöräddningsstation.
 13-07-04

 

 


 

 

 

 

Måndag 8 juli är det visningsdag på Mattsgården.
Kaffe med hembakt; glass kl 13-17
 

Mattsgårdens historia kl 13

Dagens TEMA Från Smuggelbekämpare till Miljöräddare Singö kustpostering 1930-1969 presenteras 14 och 15:30 av Lisbeth Modin
Ta del av bland andra pensionerade kustbevakare Clarence Holmgrens (uppvuxen på Singö och vars pappa också var inom tullverket) minnen av ett händelserikt yrkesliv där ingen dag var den andra lik.
 13-06-30

  

 

 

 


 

Måndag 1 juli är är sommarens första visningsdag på Mattsgården.
Kaffe med hembakt; glass kl 13-17

Mattsgårdens historia kl 13

Dagens TEMA Skonertskeppet Hoppet som seglade 1878-1932 presenteras 14 och 15:30 av Yngve Andersson
Det var ett bra segelfartyg. Hur var livet till sjöss och i hamnarna för de övriga 7 männen under singöskepparen Erik Anderssons nästan 30 år som befälhavare? Det är dagens tema. "Aldrig var livet så gott som ombord på skonertskeppet Hoppet" sa sjökapten Otto Häggblom Jansson i Häverö till sin dotterson Carl-Otto Schander. Morfadern hade en 54 årig karriär på många segelfartyg och ångfartyg och varit på Hoppet som matros, styrman och vikarierande befälhavare. (Se Schanders artikel i ROSPIGGEN 2007)
 redaren Erik Andersson


Hoppet

13-02-10

 

Kallelse till ordinarie stämma 2013
Aktuellt program för 2013
 

12-12-23
 

Helghälsning till dig som besökare
 

12-09-18

 

 

Den intressanta och välskrivna 36-sidiga skriften Singö-Fogdö finns nu att köpa via hemsidan för 60 kr plus porto.
Se smakprov.
Beställ här.
 

12-06-23

 

Välkomna till Mattsgården i sommar. Första visningsdag blir måndag 2:a juli.
Här är länken till hela sommarprogrammet.
 

12-04-14


 

Byar, mantal och öretal i Singö är en redigerad och utökad version av "Historiska kartor från Västerboda" som publicerades på hemsidan 07-01-08 med tillägg 07-04-17
 

12-03-29

 

Protokoll stämma 2012
Årsberättelse 2011
 

12-03-21
 

En uppdaterad version av släktforskningen med anknytning till Singö publicerad
 

12-02-20
 

Hembygdsföreningens program för 2012
 

12-02-10
 

Mattsgårdens vårdplan finns nu upprättad
 

12-01-18
 

Nu finns Singös egen spelman Mosse-Fridolf på you-tube
 

11-12-23
 

Helghälsning till dig som besökare
 

11-10-30

 

Släktforskningen från Singö som publicerades 10-05-01 har kompletterats igen och hittas med kommentar i släktforskning i menyn till vänster. Direktlänk.
 

11-09-20

 

1951 skrev singöprästen Per Raab en intressant sockenkrönika. Den ger en fin känsla för hur det var i socknen i mitten på 1950-talet. Länk.
 

11-09-08

 

Släktforskningen från Singö som publicerades 10-05-01 har kompletterats och hittas med kommentar i släktforskning i menyn till vänster. Direktlänk.
 

11-08-18
 

 

 

 

 

 

 

Årets tema för visningsdagarna  i Mattsgården har varit 
Tidiga sommargäster, Skollovskolonier och Pensionat.
Den 25 juli 2011 hörde mer än 100 personer Karin Hedmans egen fängslande och gripande berättelse om Hedmans pensionat. Hennes måg, Åke Wilhelmsson, läste upp hennes manuskript, lade till kommentarer och egna och andras minnen från den tiden. Nu finns berättelsen att läsa på hemsidan.
 

Skollovskolonier 4 juli

Yngve Andersson/Pelle Mjörnö

Singöpojkarna 4 juli

Yngve Andersson/Håkan Drevin

Tidiga sommargäster 11 juli

Yngve Andersson/Birgitta Österlund

Pensionat 25 juli

Yngve Andersson/Marianne Brus

Hedmans pensionat

Åke Wilhelmsson/Karin Hedman

 

11-06-04


 

Aktuellt program
Protokoll stämma 2011
Årsberättelse 2010
 

11-02-18
 

Kallelse till årsmöte 2011
 

10-12-22
 

Singö Hembygdsförening önskar God Helg
 

10-09-21

 

26 juli presenterades sista delan i TEMA 2010
"Kustartilleriet efter kriget: Utveckling, avveckling och hembygdshistoria"
 

10-08-13
 

 

 

10-08-22
Lyssnar och berättardags i Mattsgården
TEMA "Sällsamma möten"
Gäster: Erik Eriksson och Håkan Sandvik.
Se annons
 

 Kom till sommarens sista visningar av Mattsgården
och årets TEMA
måndag 26 aug o söndag 1 aug 13-17
 

10-07-22

 

 

 

 

12 och 19 juli presenterades fortsättningen i TEMA 2010
"Livet för singöborna under andra världskriget" och

"Singös utsatta läge. Tyska trupper och vapen transporteras tätt intill Singö. Spioner och signalspaning".

Måndag 26 juli presenteras sista delen:
Kustartilleriet efter kriget: Utveckling, avveckling och hembygdshistoria.
 

10-07-11

 

 


 

10 juli presenterades andra programpunkten i TEMA 2010 "Singö i andra världskriget" på Mattsgården Roten befästs 1940 med alldeles nytt tungt artilleri och bombsäkra värn. "Till varje pris" ska allt materiel ut med bilar och hästforor över osäkra isar.

Måndag 12 juli presenteras fortsättningen:
Livet för singöborna under andra världskriget
 

10-07-07


 

Under en 50-års period från ca 1740 drevs ett tegelbruk i Backby. Yngve Andersson har skrivit om detta i skriften "Mattsgården"
Läs om bruket och se en karta var det låg.
 

10-07-06

 
 

5 juli presenterades första programpunkten i TEMA 2010 "Singö i andra världskriget" på Mattsgården Singös strategiska betydelse och Ålandsplanen

Lördag 10 juli presenteras den spännande fortsättningen:
Roten befästs 1940 med alldeles nytt tungt artilleri och bombsäkra värn. "Till varje pris" ska allt materiel ut med bilar och hästforor över osäkra isar.
 

10-07-01
 

Se hembygdsföreningens sommarprogram här
 

10-05-01


 

Ett omfattande släktforskningsmaterial från Singö har digitaliserats av Kerstin Wahlfort i Singö Hembygdsförening. Det hittas via länken släktforskning i menyn till vänster.
 

10-04-30 

09-12-19 nedan publicerades smakprov på Yngve Anderssons "Nyheter från Singö 2009". Nu kommer en komplett och nyligen reviderad version på hemsidan. Förr skötte prästerna inte bara kyrkan och det heliga utan också sjukvården och frågor om djävulsutdrivning. Läs här.
 

 

Nyheter från Singö 2010

Singö i andra världskriget är årets tema.

Helt överraskande kom kustartilleristerna till Singö den 12 december 1939. På luciamorgonen var det deras tur att bli överraskade. De väcktes av Lucia med tärnor som kom med kaffe och nybakt bröd.  

Varför förvandlades det fredliga Singö till ett befäst försvarsområde? Varför blev det så bråttom? Ordern löd:  Till varje pris skall lastbilar och hästforor forsla fram byggnads- och krigsmateriel på osäkra isar långt ut i ytterskärgården.

Varför fick ”fästningen” Roten bära en tyngre beredskapsbörda än övriga kustartilleribatterier i Stockholms försvarsområde? Längre inkallelsetider och  långa perioder med omedelbar eldberedskap. Fanns det en invasionsrisk?  Det är  frågor som besvaras i Nyheter från Singö 2010.

Rubriker:
 -       Singös strategiska läge
 -       Havsbandslinjen i Stockholms skärgård
 -       Singö ingick inte i Havsbandslinje. Varför befästes då Singö?
 -       Singö ingick i den svensk-finska Ålandsplanen
 -       Sovjetunionen ser Ålandsplanen som ett hot. Den läggs i malpåse.
 -       Batteri Roten byggdes först
 -       Varför var beredskapen så tung på Roten?
 -       Livet på Roten – ”bortom all ära och redlighet”
 -       Ökade svensk eftergiftspolitik riskerna för Singö och Roten?
 -       Kustartilleriet har blivit hembygdshistoria

Om du blir medlem i Singö Hembygdsförening får Du Nyheter från Singö 2010

Dig tillsänd. Tryck på ”Bli Medlem” i menyn till vänster!
 

10-02-25
 

Du kan få hjälp med din släktforskning. Länk
 

10-02-19

 

Tyvärr har det blivit ett fel i årets programblad.
Hantverksdagen skall vara 10 juli!
 

10-02-10
 

Singö församlings prästlängd
 

10-02-10
 

Årsberättelse 2009
 

10-02-02
 

Program för 2010
 

09-06-24
 

Se Hembygdsföreningens sommarprogram 2009
 

09-06-08
 

Fira midsommar med Singö Hembygdsförening
 

09-03-04
 

Lördagen den 20 mars kl 1400 avtäcks monumentet "Lidströmms kummel" i samband med en minnesstund i Grisslehamn av att det är 200 år sedan Sverige förlorade Finland till ryssarna. Hembygdsföreningen har tackat ja till att delta efter en inbjudan från Sjöfartsminnesföreningen i Älmsta. Se programmet och en bild av svenskarnas svåra flykt över isen från Åland. Yngve Andersson har i Nyheter från Singö 2005 skrivit om 1808-09 års krig.

 

 

09-02-19

Nyheter från Singö 2009

 

 Det ska bli biskopsvisitation i Häverö- Singö pastorat i år. Två ärkebiskopsvisitationer är kända från 1700-talet. 1712 uttryckte skärgårdsborna sin starka önskan att få en egen präst. Vid den andra visitationen 1789 hade Singö varit egen församling och socken i drygt 50 år. Den mödosamma vägen från dröm till verklighet och åren med många olösta konflikter är ämnet för de första dryga sex sidorna. Ärkebiskopen Uno von Troil besökte Singö en hel dag till skärgårdsbornas stora glädje. Protokollet finns bevarat. Fyra år senare återvände ärkebiskopen oväntat till Häverö . Djävulen härjade i ett prästgårdstorp. En ung flicka avslöjades som en skicklig illusionist. Hur hade prästerskapet ställt sig, hur skulle förtroendet återställas bekymrade ärkebiskopen. Med detta avslutas årets Nyheter av Yngve Andersson.

Rubriker:
- Ärkebiskop Spegels visitation i Häverö år 1712
- Två singöbönder på väg till Domkapitlet i Uppsala
- Kunglig Maj:t inrättade 1735 en komministertjänst på Singö
- Tävlan om att få predika och leda församlingen på Singö
- Ärkebiskopens besök 1789
- Djävulen i Myrbytorpet
- Ärkebiskopens återkomst 1793

Läs också delar av Ärkebiskopens Uno von Troil Visitationsprotokoll från 1789

Medlemmar i Singö hembygdsförening har fått Nyheter från Singö 2009 tillsammans med kallelsen till årsmötet. Om du vill bli medlem i Singö hembygdsförening och därmed få Nyheter från Singö 2009 så kan du bli detta via "Bli medlem" i menyn till vänster.
 

09-02-18

 

På försök öppnas ett galleri med bilder från Singö och Fogdö. Galleriet nås via länken i menyn till vänster eller direkt med adressen galleri.singo-fogdo.se
 

09-02-12


 

Stämma i Singö Hembygdsförening äger rum 21 mars kl 1400 i Församlingshuset. Årsberättelse för 2008 och kallelse till stämman kan läsas här.
Alla medlemmar hälsas välkomna till stämma med underhållning!
 

09-01-31
 

 

 

Mattsgårdens uthus renoveras enligt plan. 2005 renoverades sjöboden och 2008 ladugården. Roslagens Sparbanks Stiftelser har bidragit generöst nu senast med 25 000 kr för vilket Hembygdsföreningen framför sitt varma tack.
Se bankens motivering här.
Här finns en bild från renoveringen av ladan
 

09-01-31

 

Nu publiceras ytterligare en låt av och med Mosse-Fridolf tillsammans med mer  bilder och nytt textmaterial. Läs  under rubriken Singö förr i menyn till vänster.
Lyssna på "Yrväderssvalsen" eller "Mattsgårdsvalsen".
 

09-01-30 

Linnéa Häggroth har skrivit en mycket trevlig liten berättelse från Ellan om hur en dag och ett år kunde gestalta sig på ett skärgårdshemman i det gamla bondesamhället. Läs Linnéas berättelse under rubriken Singö förr i menyn till vänster.
 

09-01-29

 

Länkar till släktforskning som berör Singö och Fogdö har lagts till på hemsidan. Öppna via länken till vänster på sidan.
 

09-01-28

 

 

 

Många Singö och Fogdöbor har engagerat sig i handelssjöfart som delägare i olika rederier och som skeppare och besättningsmän på rederiernas fartyg. Yngve Andersson har skrivit om bl a skeppen Adèle och Hoppet i segelfartygens historia i sin skrift Mattsgården. Nu finns mer att läsa om Adèle på en nypublicerad hemsida om släkten Abrahamsson i Ellan. Läs Dan Thunmans berättelse med flera fina miljöbilder inlagda om Adèle.
 

08-12-20 

Hemsidans ekonomi redovisas för första gången. Sent 2008 har kostnaderna pressats genom att ett billigare web-hotell (www.one.com) anlitats. Ett litet överskott om 541 kr har betalats ut till Singö Hembygdsförening.
Se redovisningen.
 

08-12-17
 

Tröskvandring på Mattsgården. Vad kan det vara för något?
 

08-10-06


 

 

I början på 1900-talet besökte Albert Engström Singö kyrka som kulturobservatör och Skogsskäret som jägare.
Det resulterade i 2 noveller som nu publiceras på hemsidan.
Yngve Andersson har skrivit en tankeväckande inledning.
Läs här
 

08-05-12


 

 

År 1808 dvs för 200 år sedan mobiliserades Grisslehamns Skärgårdsbataljon för att möta ett ryskt invasionshot. Sammanlagt antecknades 669 man och 102 gevär – mer än en sjättedel av socknarnas totala befolkning. 11 maj 2008 publicerade Yngve Andersson från Boda på Singö en minnesartikel i Upsala Nya Tidning. Läs artikeln här.
 

08-04-24

 

Protokoll från ordinarie stämma 2008 och årsberättelse 2007

 

08-03-23 

Mosse-Fridolf var aktiv som spelman på Singö för en generation sedan. Yngve Andersson har skrivit om Mosse-Fridolf men hur lät han? Det kan du höra på hemsidans första ljudspår! Lyssna på Mosse-Fridolf när han spelar den egna Mattsgårdsvalsen på egenbyggd nyckelharpa. Mer om Mosse-Fridolf finns under "Singö förr" i menyn till vänster på sidan.
 

08-03-22
 

Lars Sundin var präst på Singö under 25 år från 1954. "Förutom i de rent kyrkliga sammanhangen som Singö kyrkoråd, Singö kyrkostämma och Singö kyrkliga syförening ”Sjömännens vänner”, innehade han ordförandeposten i bland annat Singö Hembygdsförening, Singö Föreläsningsförening och Singö Idrottsklubb (SIK)." skriver dottern Birgitta i en minnesruna.
 

08-03-01


 

1827 stadgades om Laga skifte i Sverige. Läs en spännande skildring från Singö Fogdö om hur det gick till i praktiken när bönderna fick byta marker med varandra. "Nyheter från Singö 2007" av Yngve Andersson.
 

08-02-03

 

2005 renoverades Mattsgårdens sjöbod. Nu står de övriga uthusen på tur för renovering. Läs antikvariens styrdokument för renoveringen.
 

08-01-22
 

Vykort uppdaterad
 

08-01-22 

Ett foto av Fredrik Stark från 1921
Äldsta foto med stark singöanknytning?
Katastrofer nu och förr i tiden

ur "Nyheter från Singö 2005" av Yngve Andersson
 

08-01-07
 

Singö Hembygdsförenings årsberättelse 2007
 

07-05-14
 

Singö stiger ur havet TEMA utställning 2006
 

07-04-17
 

Yngve Anderssons tillägg till "Historiska kartor från Västerboda"
 

07-04-16
 

Läs mer om stormar på Singö
 

07-04-13 

Sundskrogen vid Singsundet
Kämpaandan på Singö som räddat skolan och påskyndat brobygget 1955
Häxor, trolldom och synd
ur "Nyheter från Singö 2006" av Yngve Andersson
 

07-04-11
 

Ny styrelse, protokoll från årsstämma och årsberättelser se rubrik till vänster
 

07-04-11
 

Program 2007
 

07-01-08
 

Historiska kartor från Västerboda
 

06-10-26
 

Forn- och byggnadsminnen på Singö Fogdö
 

06-06-07
 

Uppdaterat sommarprogram på Mattsgården
 

06-05-14
 

Fogdös äldsta hemman
 

06-04-05
 

Styrelse 2006-7
 

06-03-25

Singö Hembygdsförenings historia från 1947