Ett hundratal foton från Singö 1921

 

                                                                                    Yngve Andersson
                                                                                   
Singö hembygdsförening

Ett fynd i Öregrund

En gammal fotoateljé i Öregrund brann upp.  Någon hann rädda en låda med gamla fotonegativ exponerade på glasskivor.

 Anders Lindström, som har fritidshus i Öregrund, fick överta dem senare.  Han har ett ”brinnande” intresse för gamla foton och fototeknik. Han gissade att åtminstone barn och barnbarn till personerna på fotona fortfarande kunde vara i livet.  En vitmålad kyrka avtecknade sig på ett glasskivenegativ och på ett annat en hög nyrest gravsten över en ung lots som år 1920 dött i ”spanskan”.  Anders, som har singöanor i sitt släktträd, anade att det kunde vara Singö kyrka.  I juli år 2003 åkte han ut till Singö för att kolla.

 Av ren och lycklig slump träffades Anders Lindström och Yngve Andersson på Singö kyrkogård. Tillsammans bestämde de att Anders skulle framkalla tio av de sammanlagt 150 glasskivenegativen. Yngve skulle därefter undersöka om fotona var tagna på Singö och om personer på fotona kunde identifieras. Det gick oväntat lätt, tack vare Tony Eckmans (1918-2008) unika förmåga att omedelbart och säkert känna igen och namnge personer på dessa tio foton, som tagits för mer än åttio år sedan.

    
 
Fotografen var avbildad på två foton. På det ena står han ensam i ateljén i Öregrund. Anders var säker på att han hade hyrt ateljén. På det andra sitter han i ett picknicksällskap ute på ett skär. Till höger om sig har han singöbor -mästerlotsen Abrahamsson och handlaren Metzén med fru – bekräftade Tony Eckman. En kvinna sitter på fotografens plats när han själv tar ett kort på sällskapet. Hon, som troligen är hans fru, tog det första kortet.
    

Allt detta var så uppmuntrande att Anders beslöt att framkalla samtliga 150 glasskivenegativ.  Med hjälp av Tonys speciella begåvning för ansikten, släktdrag etc. kunde vi snabbt se att åtminstone drygt hälften av fotona var tagna på Singö. Listan på identifierade personer ökade då barn, barnbarn och andra släktingar därefter fick titta på fotona.  En utställning ordnades i Mattsgården sommaren 2004. Många kom och tittade. Antalet identifierade foton och personer ökade. I gamla bortglömda släktfotopärmar visade sig dessa foton finnas, ofta i form av personliga vykort, som kunde skickas till släkt och vänner. Bara ungefär 40 av de 150 fotona har inte kunnat identifieras.

 

Fotografen hette Stark


Men fotografens namn var okänt och vi visste inte heller när fotona var tagna. Spaningar hade inte lett till något resultat. Även Tony hade rådfrågats. Men allt löstes helt oväntat och plötsligt när Tony fick se ett foto på sig själv som treåring tillsammans med sin docka Greta: ”Där är jag” sa hon och så la hon omedelbart till: ”Och fotografen hette Stark. Familjen hyrde i Norrvreta en sommar”.
 
         
                     Tony med dockan Greta
 

Utdrag ur besöksbok på Understen den 16 juli 1921
Det gick lätt att kontrollera Tonys minne. Flera foton är tagna på Understen, där besökande måste skriva in sig i en besöksbok, som är bevarad. Den visar att fotona därute är tagna den 16 juli 1921. Namnen Fredrik Stark och Elfriede Grünthal Stark är prydligt inskrivna i besöksboken. Som hemort uppger de Uppsala. Fredrik Stark (1874-1933) var kyrkoherdeson från Eksjö och han dog på Vätö i Uppland 1933.  Så långt vi har kunnat följa honom verkar han ha haft ett ganska kringflackande liv som fotograf.

Singöbilderna från 1921

Starks foton från Singö är inga ateljéfoton med dammiga bakgrundskulisser. Fotona är för det mesta tagna utomhus. En viss likhet med ateljéfoton finns. Exponeringstiden är så pass lång att fotografen uppmanat folk att stå alldeles stilla när fotot tas. Unga män som gräver en brunn står därför på parad med sina spadar.  Lotsförmannen Söderholm ser ut att skära säd med lie i sin allra finaste uniform medan hans fru binder en kärve. I det ögonblick när de fotograferas står de i alla fall helt stilla. Ungdomar, oftast pojkar, håller sina cyklar i ett stadigt grepp. Familjer är uppradade framför sina vackert snickarglädjeutsmyckade bostadshus. Unga kvinnor ”mannekängar” i sina fina modekläder med lövträd eller buskar som bakgrund.

Ingen av dessa unga kvinnor har kunnat identifieras. Men fotona finns även bevarade i fotopärmar på Singö. Så anknytning finns.

Från några hem finns interiörbilder med möblemang, gardiner samt tavlor, tänkespråk och annat som hängde på väggarna. Elektriskt ljus fanns inte på Singö då. Foton tagna på skolklasser inne i skolsalen, visar fotografens skicklighet att utnyttja det ljus som strömmar in genom fönstren. Utomhusfotot från dubbelbröllopet i Boda med över 80 personer på samma foto är ett mästerfoto. Det är sådan skärpa och djup över hela fotot att det går att förstora upp varje enskilt ansikte och studera det i detalj.

Bläddring i gamla fotopärmar i bokhyllor och på vindar på Singö avslöjar att Fredrik Stark tagit  foton som inte finns bevarade som glasplåtar. Ett säkert bevis för att hans foton också blev vykort finns bevarat.


Handlaren Metzén beställde 1000 vykort med text Motiv från
Backbyn på framsidan och Foto F Stark på baksidan. Motivet är OlvErs brygghus i Backbyn med utsikt över Backbyfjärden
(Jesper och Fanny Eriksson bor där nu). Tröskvandringen och stenmuren framför den finns inte längre kvar.

Lyckosamma tillfälligheter har förhindrat denna unika stora samling av foton från Singö sommaren1921 att bara försvinna i historiens svarta hål av glömska. Mer än en fjärdedeldel av bosatta och skrivna i den lilla kommunen är identifierade liksom gästande släktingar. Igenkända är också några i den växande skara stadsbor, som valt Singö som sitt sommarparadis. En tillfällighet var det däremot inte att Tony Eckman med sitt unika minne fortfarande levde när vi startade det här projektet. Det var en Guds välsignelse.

Många andra har bidragit. Tack och ett stort tack till Håkan Drevin som redigerat och gjort
Fredrik Starks foton lätt åtkomliga på Singö hembygdsförenings hemsida.

 

Fredrik Starks foton från Singö sommaren 1921
 

 


 

  Klicka på bilden så kommer en stor bild upp i nytt fönster.
Den stora bilden kan göras större och mindre om "Ctrl"-knappen hålls nere och man samtidigt trycker på + eller - (plus eller minus)
 

1

Detta är fotografen Fredrik Stark (1874-1933) ”plåtad” i C G Kahls fotoateljé i Öregrund, vilken han sannolikt hyrt. Sommaren 1921 hyrde han på Singö och tog alla dessa foton. 

2

Söderbyn.
Brunnsgrävning nedanför Singö folkskola.  Längst bak t.v. Evert Söderholm (f 1900), Norrvreta. Den långe längst fram är Fridolf Söderman (f 1903), Hörnängen.

  

3

Singö kyrkogård.
Lotsen Oskar Söderbloms (1886-1920)  gravsten. Han  dog i spanska sjukan.

 4

Singö prästgård. 

5

Singö prästgård.
Komminister Lars Petter Sundin (f 1879) med hustru Anna (f 1880), sonen Lars (f 1913) och hunden Lillmax. 

6

Singö prästgård.
Komminister Lars Petter Sundin med hustru Anna och sonen Lars.

  

7

Singö prästgård. 
Komminister Lars Petter Sundin med hustru Anna och sonen Lars.

  

8

Singö prästgård.
Komminister Lars Petter Sundin.

 

9

Singö folkskola.
Lärare: fröken Helga Luttrop
(f 1872).
Elever med namn

 

 

10 

Singö folkskola.
Lärare: Fröken Helga Luttrop. Ingen elev är identifierad.

 

11

Helga Luttrop t. v.
Se även foto 97.

 

12

Småskolan.
Lärare:
fröken Hilly Söderhom (f1896).
Elever med namn.
 

 

13

Småskolan.
Lärare: Fröken Hilly Söderholm. Elever med namn.

 

14

Svartklubbens fyrplats.  Hamnen.
I bakgrunden ser man fyrpersonalens bostäder. Längst bak framför fyren syns den äldsta fyrmästarbostaden.

 

15

Svartklubbens fyrplats.

Personer med namn.
Huset i bakgrunden var fyrmästarens bostad år 1921.

 

 

16

Svartklubbens fyrplats.
Personer, se foto 15. Fyrvaktarbostaden på bilden byggdes senare om och blev fyrplatsens sista fyrmästarbostad.  Byggnaden t.v på fotot står ovanpå fyrplatsens gemensamma källare.   

 

 

17

Understens fyrplats.
Södra hamnen.
Fyrmästare Hörlins pojkar hissar upp fyrbåten i däverten.
Personer med namn.
 

 


 

18

Understens fyrplats.
Fyrmästare Gustaf (1873-1922) och Augusta (f 1875) Hörlin med familj. Döttrarna heter i fallande åldersordning Anna-Lisa, Karin, Berta, Marianne och Torborg. Sönerna är efter ålder Bernhard, Gunnar, Gösta och Tore. Den äldre kvinnan t.v. om fyrmästaren är inte identifierad.

 

 

20

Understens fyrplats.
Fyrvaktare Karl Magnus Storman (f 1884 i Gräsö) med hustru Edit Fredrika Löfberg (f 1891 i Öregrund) och döttrarna Inga Edit Elisabet (f 1914 i Öregrund), Astrid Cecilia (f 1916 i Öregrund) och Vera Maria (f 1919 i Öregrund).

 

21

Understens fyrplats. Bernhard, Anna och Erik Metzén  t.v.  kan kännas igen liksom de små flickorna på foto 17. Fyrtornet skymtar i bakgrunden.

 

22

Utflykt i skärgården.
Fotografen Fredrik Stark
mitt i bilden.
Namn på övriga.
 

 

23

Utflykt i skärgården (se foto 22). Fotografen Fredrik Stark ( se foto 1) har tagit fotot och hans hustru har satt sig på hans plats.

 

24

Norrvreta 3:9.
Lotsförman Albert Söderholm (f 1872) och hustru Anna (f   1874).

 

25

Norrvreta 3:9.
Se foto 24. Albert Söderholm skär säd och hustru Anna binder kärvar på åkern nedanför sitt hem i Norrvreta.  I fotoögonblicket står de blickstilla, annars skulle bilden bli suddig.

 

26

Norrvreta 3:9.
Samma motiv som 25.

 

27

Norrvreta 3:9.
Barnen Hilly Söderholm (f 1896), småskollärarinna, och Evert Söderholm (f 1900), lotslärling.

 

28

Norrvreta 3:9.  
Hilly och Evert i finrummet.

 

29

Norrvreta 3:9.
Skepparen och mästerlotsen Anders Petter Söderholm
(f 1838), far till Albert.

 

30

Norrvreta 3:9.
Albert och Anna Söderholm. Dottern Hilly i mitten.
Sittande Alberts far Anders Petter
(f1838)  och Annas mor Greta Stina (f 1848), född Söderman.

 

31

Norrvreta 3:9.
Hilly och Evert Söderholm på varsin sida om mamma Anna och farfar Anders Petter.

 

32

Söderby 2:18, Granhill.
Lotsen Valfrid (f 1883) Abrahamsson, hustru Julia (f 1885) och deras fyra döttrar utanför sitt hem Granhill i Söderbyn.

 

33

Söderby 2:18, Granhill.
Barnen Abrahamsson. Från vänster Sonja, Karin, Valborg (Bojan) och Maj står framför föräldrarna.

 

34

Söderby 2:18, Granhill. 
Familjen Abrahamsson uppklädda inför dubbelbröllopet i Olvanders i Boda (se foto 79).
Valle Abrahamsson var brudarnas morbror.

 

35

Söderby 2:18, Granhill. Finrummet.
Fotogenlampan inneslöts i ett tunt glest tyg, t. ex en gammal brudslöja, under det ljusa halvåret för att inte nedsmutsas av flugor.

 

36

Handlaren Fredrik Lalér (f 1850) med hustru Lotten (f 1849) samt döttrarna Hanna (f 1891) och Anna (f 1890).

 

37

Fredrik Lalérs affärs- och bostadsbyggnad i Söderbyn. Huset revs senare och ett nytt hus uppfördes där Helén Lalér Herbring bor med sin familj.

 

38

Söderby 2:27.
Handlare Bernhard Metzén (f 1876) med maka Anna (f.1878) och sonen Erik (f 1904).

 

39

Boda 1:109.  AbramErs.  
Abraham Ersson (f 1845) med hustrun Anna Carin Olsdotter (f 1848), sonen Anders Petter Abrahamsson (f 1876) med hustru Hilda (f 1885) och sonsonen Oskar (f 1904).

 

40

Boda 1:109.  AbramErs. 
Samma personer som på foto 39.

 

41

Tranvik 2:3.  Grengård.
Bernhard Granström (f 1882) med hustrun Sophie (f 1888).
Barnen Sigvard (f 1914), Judit (f 1913) och Mercedes (f 1910).
Den äldre kvinnan är
Bernards mor Anna Katarina (f 1858), född Söderman.

 

42

 Tranvik 2:3.  Grengård.
Samma personer som på foto 41.

 

43

Tranvik 2:3.  Grengård.
Barnen Judit, Sigvard och Mercedes.

 

44

Tranvik 3:87. Klockargård.  
Erik (f 1866) och Fina (f 1870) Westerlund. Längst till vänster dottern Hilma (f 1892) med sonen Harald (f 1920).  Se även foto 64B.

 

45

Tranvik 3:8 . Klockargård. Ångbåtsbefälhavaren Carl Johan Andersson (f 1883) och hans hustru Gerda (f 1885) kallades KlockarKalle  och KlockarGerda därför att tomten kallades Klockars. På den hade nämligen Singös förste klockare Olof Mattsson (f 1689) bott.
 

46A

Tranvik 1:15. Klockargård
(syns inte på fotot).  
Per Johan  (P J) Jansson   (f 1869) med fadern Jan Olof Andersson (f 1843). Bakom står P J:s barn Elsa (f 1897), Sigrid (f 1909) och John (f 1899).

 

46B

Tranvik 1:15. Klockargård.
Sigrid Jansson
(kusin med brudarna) finklädd inför dubbelbröllopet i  OlvAnders i Boda. Se foto 79.

 

47

Tranvik 4:2. ”Skeppars”. Hemmanet har fått sitt namn efter en tidigare ägare,  Erik Andersson (1853-1914), som under 30 år var framgångsrik skeppare på Singös mest  omskrivna  segelfartyg  - skonertskeppet Hoppet.


 

48

Tranvik 4:2. ”Skeppars”.
Birger Andersson (f 1887), son till skepparen Erik Andersson, med hustru Helfrid (f 1888), dottern Greta (f 1917) och hunden Bella.

 

49

Tranvik 6:3.
Lotsen Mattias Viktor Öhman (f 1872) med familj bodde på detta hemman. Svårt att säkert identifiera personerna på fotot. Ett annat hemman, Tranvik 5:3, som sedan urminnes tid har namnet ”Strand”, skymtar i bakgrunden.

 

 

50

Backby 2:20. Vedhuvud
(eller Vedudden). Ägdes av Oskar (f 1878) och Anna (f 1877) Buhre. Huset till höger hade de flyttat från Gåssten. Huset till vänster hade varit Singös sista fattigstuga.

 

51

Söderby 7:3. Nordanhagen.
Magnus (f. 1915), son till ordföranden i kommunalnämnden Oskar Jansson (f 1883). Han sitter på en tramphäst i trä utanför föräldrahemmet.

 

52

Söderby 7:2. Nordanhagen.  Anders Petter (f 1872) Andersson och hustru Elin (f 1877) tillsammans med sonen Gunnar.

 

53A

Söderby 7:2. Nordanhagen.   
Se foto 52.

 

53B

Söderby 7:2. Nordanhagen.  Dagmar Strömberg (f 1902) gift Sundberg. Bakgrunden densamma som på foto 53A.

 

54

Norrvreta 2:5. Solbaddet.  
Karolina Andersson (f 1870) född Norberg änka efter sjökaptenen Fredrik Andersson (f 1866), som förde singöbarken Semmy Cohn. Dottern Frida (f 1894) med sitt kusinbarn Tony (f 1918). Hennes docka hette Greta.


 

55

Norrvreta 2:5. Solbaddet.
När Tony, 85 år gammal, såg detta foto år 2003 löste hon problemet att hitta fotografens namn. Hon sa: ”Där är jag och fotografen hette Stark. Familjen hyrde en sommar i Norrvreta”. 

 

56

Norrvreta 2:36.
Wilhelm Sandberg (f 1848) med hustru Charlotta (f 1855) född Lindblom.

 

57

Norrvreta 2:36.  
Se foto 56. Deras
 dotter Dagrun Sandberg (f 1896) och (foster)sonen Tore Sandberg (f 1905).

 

58

Norrvreta 2:36.
Samma hus som på fotona 56 och 57. Oidentifierade personer.

 

59

Norrvreta 3:45 
Muraren Karl Johan Jansson (f 1875)  med hustru Anna Kristina (
f 1877) och  fosterson.  De bodde där åren 1921-25. Muraren hade bott i USA och kallade sig Janzén (Muntlig källa: Tony Eckman).

 

 

60

Norrvreta 3:4.
Karolina Holmberg (f 1856) bodde 1921 i denna lilla stuga, som flyttats dit av hennes fostermor, prästänkan Lovisa Karlsson (Skriftlig källa: Ester Eriksson född Söderblom). 
Huset finns kvar på tomten.
Namn på personerna.
 

61

Paret finns med i bakre raden på foto 60

 

62

Se bakre raden på foto 60 samt foto 63

 

63

Söderbyn 2:6.
Huset ligger på höger sida på vägen mot ångbåtsbryggan. Sannolikt Mauritz Ohlsson (f 1884) med hustrun Ebba (f 1886) född Holmberg. Se fotona 60 och 62.

 

64A

Söderbyn 2:6.  
Vänstra paret, sannolikt Mauritz och Ebba Ohlsson. De är med på fotona 60, 61 och 63. Högra paret Elias Holmberg med hustru Hilma och sonen Harald. Se även foto 64B.

 

64B

Elias Holmberg (f 1893) med hustru Hilma (f 1892) född Westerlund och sonen Harald (f 1920), som blev Singös sista yrkesfiskare. Se fotona 44 och 64A.

 

65

Söderby 5:19. Skållholmen.
Klaragården.
Den är uppkallad efter Klara Söderblom (f 1865) född Sundman. Som nybliven änka står hon efter begravningen utanför sitt hem i kretsen av barn och bröder.


 

66

Bröderna
Leonard och John Sundman (se foto 65), söner till fyrmästaren Johan Sundman (1837-1915) på Svartklubben i hans andra äktenskap. Denne reste en mycket vacker gravsten i singömarmor på sin första hustrus grav som ligger alldeles söder om kyrkporten.

 

67

Fogdö. Västergården (den västra).
Johan Jonsson (f 1870) och t.v. hans hustru Margareta (f 1877). Längst till vänster barnen John (f 1895) och Helga (f 1907).

 

68

Helga och John Jonsson
Se foto 67.

 

69

Fogdö. Västergården (den östra)
Manne Mattson (f 1884) och hustrun Anna (f 1893) född Söderblom.   Dottern Rut (f 1917) håller farfar Matts Mattsson (f 1853) och farmor Anna Stina (f 1854) född Österberg i handen.


 

70

Fogdö. Västergården (den östra). Se foto 69.

 

71

Fogdö. Västergården (den östra). Se foto 69. En glad Rut Mattsson, 4 år?  Kanske inte. 82 år senare mindes Rut fortfarande att hon var irriterad över att behöva stå på stolen.

 

72

Fogdö. Norrgården.
Fridolf Jansson (f 1900) och systern Linnea (f 1906). Hunden hette Björn. Källa: Gösta Jansson.

 

73A

Fogdö ”Skomakarns”.
Skomakaren Johan Andersson (f 1887) gift med Hilma Buhre (f 1888. Dottern Britta (f 1919).

 

73B

Fogdö. Tre jägare.
John Jonsson (f 1895) från Västergården,
Fritz Sandin (f 1897) från Norrgården och Peder Modin (f 1895) från Västerängen. Huset i bakgrunden kan enligt Gösta Jansson (f 1929) vara ett hus på Sandins tomt i Norrgården.

 

74

Boda. Godtemplarlokalen. Dubbelbröllop den 12 juni 1921. Brudpar och gäster efter vigseln som ägt rum  inne i godtemplarlokalen i Boda.

 

75

Boda.
Dubbelbröllop den 12 juni 1921. Ångbåtsbefälhavaren Walfrid Pettersson (f 1889) och Andrea Andersson (f 1892) dotter till kyrkvärden Olof Fredrik Andersson (f 1868) i Boda och hans hustru Anna (f 1871) född Abrahamsson.

 

76

Boda.
Dubbelbröllop den 12 juni 1921.
Hemmansägaren Karl Söderholm (f 1893) och Berta Andersson
(f 1894) dotter till kyrkvärden O.F. Andersson i Boda och hans hustru Anna född Abrahamsson.

 

77

Boda.
Dubbelbröllop den 12 juni 1921.
Brudparen Andrea Andersson och Walfrid Pettersson samt Berta Andersson och Karl Söderholm. Se fotona 75 och 76.

 

78

Boda
Dubbelbröllop den 12 juni 1921.
Brudpar och brudnäbbar med namn.

 

79

Dubbelbröllop i Boda den 12 juni 1921. Brudpar och bröllopsgäster

Vigselförrättare: Komminister Lars Petter Sundin, med hustrun Anna t.v. Vigselförrättningen ägde rum i godtemplarlokalen i Boda.
länk till foto med namn


 

 

80

Boda.
Dubbelbröllop den 12 juni 1921. ”Festfixarna”.

 

81A

Herräng (troligen).
Från vänster Joim Toll, Nils Söderblom och Eliard Jansson. Alla från Herräng.  
Källa: Roger Toll.

 

81B

Herräng  (troligen).
Till vänster Birger Messing och till höger Eliard Jansson. Båda från Herräng.
Källa: Roger Toll.

 

82

Boda. Västerbodavägen
(cirka 150 meter från Boda Torg). Axel Westerlund (f 1903).

 

83

Fogdö. Norrgården.
Linnéa Jansson. Se även foto 72.

 

84

Oidentifierad  flicka
porträtterad vid cykel.

 

85

Martin Eriksson (f 1895),
hustrun Emilie (f 1895) och 
dottern Lily Katarin (f 1920). Martin var son till
PostVille Eriksson i Norrvreta
men bosatt i Herräng. 
Källa: Roger Toll.

 

86

Herräng (troligen). 
PostVille, dvs. postföraren Wilhelm Ericsson (f 1868), Norrvreta, med barnbarnet Lily Katarina.

 

87

Söderbyn 7:3. Nordanhagen.
Birger Jansson, son till Oskar Jansson, som var kommunalnämndsordförande.

 

88

Dagrun Sandberg , Norrvreta.
Se foto 57

 

89

Olivia Andersson (f 1903), Backbyn, och Dagmar Strömberg. Se foto 53B.

 

90

Arthur Eriksson (f 1900). Blev postförare som sin far (se foto 86). Gifte sig senare med Olivia Andersson (se foto 89).

 

91

Ida Sundvall från Eckerö. Piga hos handlare Metzén i Söderbyn. Se foto 38.

 

92

Öhrström. Bodde i en stuga i Markvreten i Boda. Tavlor som han målade kan fortfarande hänga kvar på väggar i singöhem.

 

93

Sjömannen och nyckelharpaspelmannen Gotthard Pettersson (f 1865), Söderbyn. (Tony Eckman var inte helt säker vid identifieringen).

 

94

No 3 och 4 från vänster:
Annie Abrahamsson, Ellan och Olivia Andersson, Backbyn. 
Annie är också med på fotona 79 och 80, Olivia på foto 89.

 

95

Norrvreta 1:5. Klippudden.

 

96

Strandängen på fotot har inte kunnat lokaliseras. Tony Eckman hade ett minne av att fotot såldes som vykort på Singö.

 

97

Norrvreta 1:2. Byliden.
Här låg telefonstationen. Rikstelefon står det på skylten. Här bodde också barnmorskan. Gustava Andersson hette hon år 1921 en
ligt barnmorskeregistret.
Båda kvinnorna sitter och handarbetar hemma hos fröken Luttrop (se foto 11).

 

98

Ellan 1:4. Norrgården. MassAnders. Johan Mattsson  (1884-1954)  med sitt första barn, dottern  Karin (född i januari 1921).

 

99

Grisslehamns skola. Klasserna 3-6.