Mattsgårdens tröskvandring

 

Ex på hur en tröskvandring kunde drivas finns i en liten ljudfilm från Östergötland: Tröskvandring utgått Se bild i stället.
 

På Mattsgården finns en rekonstruerad drivanordning för ett tröskverk som finns på insidan av byggnaden "trösklogen" till höger på bilden. Anordningen kallas för tröskvandring. Vandring drogs runt av t ex oxar. Genom en vinkelväxel överfördes rörelsen till en horisontell axel som går in genom väggen till tröskan inne på logen.  Tröskning av säd har utvecklats från repning (t ex med fingrarna), till slagtröskning med manuella slagor med en klubba som slog ut sädeskornen ur axen på loggolvet (exempel på slaga, se nedan, finns utställt på Mattsgården) till roterande slagor drivna på olika sätt t ex med vev eller som på bilden via en tröskvandring som drevs av oxar eller hästar. Senare utvecklingssteg är tröskning med mobila t ex tändkulemotordrivna tröskverk till dagens kombinerade slåttermaskiner-tröskverk där tröskningen sker direkt vid skörden. De mobila tröskverken ägdes ofta gemensamt inom byarna och flyttades vid tröskningen från gård till gård.

Slagtröska Singö Hembygdsförenings föremål Sö 111 i Mattsgården
 

 

  


 

Tröskning på Mattsgården ca 1950 med det patenterade mobila tröskverket SVEA. Inmatningen av säd (nekarna) var ett hedersuppdrag med stora krav på utförandet eftersom det direkt påverkade utbytet av tröskad säd.

 

 

 

 

Skörd och tröskning på Österängen i Ellan 2007. En liten men modern tröska körs av Olvanders Thomas i Boda. Thomas släkt har brukat gården med lagaskiftesnamnet "Olvanders"  sedan 1600-talet. Thomas odlar och skördar 2008 många av åkrarna i Ellan, Boda, Norrvreta och ända till Backby.
 
Den tröskade havren körs hem direkt från fältet där den skördats. Pappa Hans-Olof övervakar i bakgrunden.

tillbaka till Singö förr

tillbaka till Mattsgården

tillbaka till startsidan