tillbaks

Antecknade hos Riksantikvarien tom okt 2006. Länkarna nedan leder direkt in i Riksantikvarieämbetets arkiv. Där finns beskrivning av 17 forn- och byggnadsminnena och länkar till kartor.

 

Svartklubbens fyrtorn
statligt byggnadsminne från nyare tid

Understens gamla fyrtorn
statligt byggnadsminne från nyare tid

Stenrösen på Kyrkogårdsskäret
odaterad fornlämningsliknande bildning nära Kalvskäret

Kvarn i Tranvik
från medeltid-nyare tid

Vårdkase på Örsten
från nyare tid

Vårdkase på Råstensudde
från nyare tid

Röse på Råsten
från bronsåldern

Kvarn i Ellan
från medeltid-nyare tid

Kvarn i Boda
från medeltid-nyare tid

Fyndplats för båt på Bastuängen i Boda

Kvarn i Backby
från medeltid-nyare tid

Mattsgården
sammanförda lämningar och kulturhistoriskt värdefull gård av länsintresse

Stensättning på Bomansudden i Backby
från brons- järnåldern

Ryssugn på SÖ Fogdö
stenugn från nyare tid

Bebyggelseplats på Bomansudden i Backby
från medeltid-nyare tid

Sjöbodarna vid Backbyfjärden
kulturhistoriskt värdefull sjöbod- och båthusmiljö, ännu i bruk och av länsintresse.

Stensättning på Fogdö
från brons- järnåldern

 

Forn- och byggnadsminnen

på Singö Fogdö