Född 1729 i Väddö (AB).
Död 1808-12-22 i Fogdö, Singö (AB).

1753 Pigan Byholma
1754 o 1757 Hustru Fogdö
1755 Hustru Fogdö, Östergården
1759 Hustr. Fogdö
1763 Hustru Fogdö, Östergården
1765 Hust. Fogdö, Östergården
1769 Hustru Fogdö
1780-86 bondeänka Fogdö Östra Gården
1787-94 änka Fogdö hos sonen Per
1795-1802 enka Fygdö hos sonen Jan
1802-1808 hos sonen Olof på Fogdö
1808 Enk. Fogdö, 79 år

Kerstin Stina Persdotter.
Född 1729 i Väddö (AB). Död 1808-12-22 i Fogdö, Singö (AB).
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Relationer och barn

Gift 1753-07-01 i Singö (AB).

Erik (Fo Ög) Andersson.
Född 1714 i Fogdö, Singö (AB).
Död 1773-06-11 i Fogdö, Singö (AB).

1736 drängen Fogdö
1741 o 1743 o 1745 Fogdö, Östergården
1753 Bonden Fogdö
1754 o 1757 o 1759 Fogdö
1755 Fogdö, Östergården
1762 Bond. Fogdö, Östergården
1765 Bond. gl. Fogdö, Östergården
1769 Bond. gl. Fogdö
1773 bonde 63 år Östergården i Fogdö

Per Ersson.
Född 1754-03-30 i Fogdö, Singö (AB).
Död 1754-04-02 i Fogdö, Singö (AB).

Karin Ersdotter.
Född 1755-05-04 i Fogdö, Singö (AB).
Död 1756-05-16 i Fogdö, Singö (AB).

Per (Fo Ög) Ersson.
Född 1757-02-24 Fogdö, Singö (AB).
Död 1827 i Fogdö, Singö (AB).

1781 unge Bonden Fogdö, Östergården
1782 Bonden Fogdö
1785 Bond. Österfogdö
1787-94 gift bonde Fogdö
1788 26 mars blir tolvman Fogdö
1795-1802 gift tolvman Fygdö med barnen Erik, Stina och Anna
1802-1809 gift tolvman Fogdö
1810-17 gift bonde Fogdö
1827 Bonden Fogdö, 70 år 7 m. 11 dgr

Olof Ersson.
Född 1759-05-03 i Fogdö, Singö (AB).
Död 1826-01-15 i Fogdö, Singö (AB).

Östergården, Fogdö/IH
1782-1785 gift Östra Gården hos modern
1787-94 gift bonde Fogdö
1795-1802 gift bonde Fygdö
1802-09 gift tolvman Fogdö
1810-13 gift bonde Fogdö
1813 Nämndemannen Fogdö
1813 skattebonde Fogdö
1813-17 gift bonde Fogdö
1827 Fogdö, 66 år 7 mån. 12 dagar

Jan Ersson.
Född 1762-01-13 i Fogdö, Singö (AB).
Död 1820-10-08 i Norrbotten.

1787-94 ogift broder Fogdö hos Per
1795-1802 ogift broder hos Per på Fygdö med modern
1802-09 ogift bonde Fogdö
1820 Gl. Drengen Fogdö, Fölgde E. Sjöberg och drunknade med honom. Likaledes efterlyst., 58 År 8 Månader 25 Dagar
Notis hos Sjöberg: Drunknade å Norrbottn d. 8 October 1820, under seglingen från Ratan. Han är 3 gånger efterlyst i Allmänna Tidningarna. Årsdagen var d. 8de Octob. i år och Tacksägelsn skedde d. 28de

5 Singöbor omkom i samma olycka:
bonden och skepparen Erik Sjöberg Fogdö f 1782
gamle drängen Jan Ersson Fogdö f1762
skepparen Per Öman Ellan f1791
bondesonen Mats Andersson Västerboda f1796
bonden Jan Persson Söderbyn f1797
/HD

Sara Ersdotter.
Född 1765-10-28 i Fogdö, Singö (AB).

1783 flyttar till Väddö
1789 Öster Fogdö
1790 Hust. Ellan
1791 o 1792 o 1793 Hust Ellan
1794 Hust. Ellan 29 år
1795 Hust Ellan 30 år
1796 Hust. Ellan
1801 o 1802 o 1804 hustru Ellan
1805 H. Ellan 40 år
1808 H. Ellan 43 år

Karin Kajsa Ersdotter.
Född 1769-05-15 i Fogdö, Singö (AB).

1769 IH anger död
1780-85 hos modern Östra Gården
1786 flyttar till Väddö
1788-94 hos modern på Fogdö

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister