Född 1755-11-27 i Söderby, Singö (AB).
Död 1840-10-31 i Fogdö, Singö (AB).

1780 hos modern i Söderby
1781 Pigan Söderby
1782 Hust. Fogdö
1785 Österfogdö
1788 Hust Fogdö 33 år
1833-1837 änka Fogdö 3/16 mantal
1840 bondänka i Fogdö

Kristina Stina Kerstin (Fo Ög 3/16) Jansdotter Lustig.
Född 1755-11-27 i Söderby, Singö (AB). Död 1840-10-31 i Fogdö, Singö (AB).
F Jan Johan Björkman Lustig.
Född 1717 i Stockholm (AB). Död 1766-06-10 i Söderby, Singö (AB). Båtsman Söderby Rote
     
 
   
 
     
 
   
 
M Anna Andersdotter.
Född 1712.
     
 
   
 
     
 
   
 

Relationer och barn

Gift 1781-12-28 i Singö (AB).

Per (Fo Ög) Ersson.
Född 1757-02-24 Fogdö, Singö (AB).
Död 1827 i Fogdö, Singö (AB).

1781 unge Bonden Fogdö, Östergården
1782 Bonden Fogdö
1785 Bond. Österfogdö
1787-94 gift bonde Fogdö
1788 26 mars blir tolvman Fogdö
1795-1802 gift tolvman Fygdö med barnen Erik, Stina och Anna
1802-1809 gift tolvman Fogdö
1810-17 gift bonde Fogdö
1827 Bonden Fogdö, 70 år 7 m. 11 dgr

Erik Persson Sjöberg.
Född 1782-08-14 i Fogdö, Singö (AB).
Död 1820-10-08 i Norrbotten.

Erik Persson Sjöberg (1782-) - Margta Mattsdotter (1791-1852) Erik Persson som tog sig namnet Sjöberg var son till bonden och tolvmannen Pehr Ersson i Östergården N:o 3:2:1. Erik Sjöberg är också, liksom svågern Anders Sundberg, skeppare och borgare i Östhammar i husförhörslängderna 1802-1817[1]. Hans fartyg hette Fogeln. Det lastade nästan 60 svåra läster, d.v.s. 147 ton, och var klinkbyggt i furu på Singö enligt mätbrevet. Han köpte på en auktion i Häverö år 1818 en vacker brudkrona i förgyllt silver från år 1776 [2]. En sockenstämma som leddes av en vikarierande präst beslöt att inköpa kronan. Det skulle tas ut avgifter vid användningen, som skulle gå till kyrkkassan. Men vänner av ordningen, som ej varit närvarande vid stämman, blev uppretade på att socknen skulle betala kronan, medan kyrkan skulle ta intäkterna av utlåningen. Någon sådan gåva ville de inte vara med om. Den vikarierande prästen var inte situationen vuxen och strök helt sonika över beslutet. Men då reagerade kyrkoherden i Häverö och sa, att det fick man absolut inte göra. Ett beslut skall omprövas i laga ordning. Slutet blev i alla fall att beslutet upphävdes, eftersom ärendet inte klart utlysts före sockenstämman. I en ruskig oktoberstorm vid färd från Norrbotten år 1820 försvann Erik Sjöberg med fartyg och manskap utan att återfinnas. I bouppteckningen efter honom år 1821 noteras att han ägde en halv brudkrona av förgyllt silver - någon delade tydligen kostnaden med honom. På något sätt kom kronan till slut i kyrkans ägo. Den förvaras i ett trälaggkärl och den bemålade texten ‘Hon tilhör Sing hön Kirka År 1824’ får en laddad, nästan trotsigt triumferande innebörd när vi känner hela historien kring förvärvet. Sjöbergs änka gifte om sig med Johan Öhman (1794-) från Börstil. De får tre barn men alla dör i ung ålder. Ett av dessa är Johan född 1825 Som redan nämnts säljer Johan och Margta detta hemman till Johan Söderlund som äger Västergården N.o 2:1:1. Sockensmeden Leufstadius flyttar in i det gamla hemmanets byggnader. Därmed har hela den halva av Östergården som jag betecknat som N:o 3:1 upphört att vara hemman med åbor, dvs med brukande bönder som bodde på hemmanen. /YA
[1] Såväl Anders Sundberg som Erik Sjöberg hade således fått burskap i Östhammar. En byråkratiska regel, som bromsade bondsjöfartens utveckling, var att endast borgare i vissa städer fick ta långa frakter. Därför hade de ansökt och blivit antagna som borgare i Östhammar i utbyte mot att de betalade burskapsavgift till staden. [2]I Rospiggen 1995 finns ett bröllopsfoto av Marianne Brus. Hon bär denna brudkrona.

1810-17 gift Fogdö hos fadern, borgare i Östhammar
1811 skeppare och borgare Östhammar
1815 gift skeppare Fogdö
1819 gift Bond. och Sk. Fogdö
1820 Bonde och Skepparen Fogdö, Drunknade å Norrbottn d. 8 October 1820, under seglingen från Ratan. Han är 3 gånger efterlyst i Allmänna Tidningarna. Årsdagen var d. 8de Octob. i år och Tacksägelsn skedde d. 28de., 38 år 1 Månad 24 Dagar

5 Singöbor omkom i samma olycka:
bonden och skepparen Erik Sjöberg Fogdö f 1782
gamle drängen Jan Ersson Fogdö f1762
skepparen Per Öman Ellan f1791
bondesonen Mats Andersson Västerboda f1796
bonden Jan Persson Söderbyn f1797
/HD

Kristina Stina Aina (Fo Ög 3/16) Persdotter.
Född 1785-11-11 i Fogdö, Singö (AB).
Död 1864-10-09 i Fogdö, Singö (AB).

Östergården, Fogdö/IH
1805 H. Fogdö 20 år
1808 H. Fogdö 36 år
1813 hustru Fogdö 28 år
1820 Hustru Fogdö 35 år
1824 hustru Fogdö 39 år
1733-37 bondeänka Fogdö oförm 3/16 mantal
1864 änka Fogdö

Anna Persdotter.
Född 1788-12-18 i Fogdö, Singö (AB).
Död 1861-03-16 i Backby, Singö (AB).

1815 skattebondedotter Fogdö
1818 Hustru Backby 30 år
1821 Hustru Backby 32 år
1822 Hust. Backby 34 år
1833 -37 änka 3/8 oförm mantal Backby
1838-1840 änka Backby med dottern Kristina och svärmodern Kajsa i hushållet
1861 Södergrens änka i Backby

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister