Född 1726 i Edebo.
Död 1797-11-14 i Söderby, Singö (AB).

1768 Hustru Söderby
1780-86 i Söderby hos sonen Per
1787-94 änka Söderby
1795-97 änka Söderby hos sonen Jan
1797 Fogde Enkan Söderby, 71 år

Karin Kajsa Jansdotter.
Född 1726 i Edebo. Död 1797-11-14 i Söderby, Singö (AB).
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Relationer och barn

Gift.

Jan Johan Persson Boman.
Född 1723.
Död 1773-04-05 i Singö (AB).

1759 köper hemmanet Mahrn i Söderby på Singö. /Yngve Andersson
1761 gift befallningsman i Edebo, Lundås
1768 avskedade frälse Bef. Söderby


Befallningsman är en titel på en ämbetsman eller tjänsteman som i olika tider använts med flera olika betydelser.[1] Den äldsta svenska användningen är på en ämbetsman, som samtidigt var konungens fogde över ett visst område ("fogati") och kommendant på något av kronans slott. I några svenska landskap användes befallningsman som benämning på kronofogdar, i några fall även på länsmän. I dessa sammanhang kunde även beteckningen "kunglig befallningsman" förekomma, för att markera att det var en statlig befattningshavare. En befallningsman kan också avse någon som är utsedd av överordnad att förvalta ägor, områden och senare även gårdar inom lantbruket, och är då synonymt med gårdsfogde, ladufogde, eller rättare./Wikipedia 2013

Margareta Märta Marta Jansdotter.
Född 1754-06-14 i Edebo (AB).
Död 1809-03-27 i Tranvik, Singö (AB).

1773 Pigan Söderby
1774 Hustr. Söderby
1776 Hustru Söderby
1779 o 1784 Hust. Söderby
1786 Hustrun Söderby 30 år
1789 Hust. Tranvik Gränen
1793 Hust. Tranvik och Gräna
1802-09 änka backstuga i Tranvik
1809 Enkan Tranvik, 55 år

Per (Sö) Jansson.
Född 1755 i Edebo (AB).
Död 1810-11-13 i Söderby, Singö (AB).

1782 Bond Söderby
1783 Bonden Söderby
1780-86 gift bonde Söderby
1785 B. Söderby
1787-94 gift bonde i Söderby
1795-1802-1809 gift bonde Söderby
1810 Bonden Söderby, 55 år

Jan (Sö) Jansson.
Född 1761-12-18 i Edebo, Lundås (AB).
Död 1820-12-12 i Söderby, Singö (AB).

1788-94 bonde i Söderby
1790 bonde i Söderby
1791 o 1792 Bond. Söderby
1795 B. Söderby
1798 o 1802 gift bonde Söderby
1802-1809-1817 gift bonde Söderby
1807 gift B. gl. Söderby
1810 gift B. gl. Söderby
1820 Bonden Gamla Söderby, 58 år 11 Mån 24 Dag

Erik Jansson.
Född 1768-03-18 i Söderby, Singö (AB).

1780-84 i Söderby hos brodern Per
1784 flyttar till Börstil

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister