Mattsgården
 
 
Mattsgården ägs och förvaltas sedan 1961 av Singö hembygdsförening. Byggnaderna bevaras i det ålderdomliga skick de hade vid de senaste brukarnas, ett syskonpar utan arvingar, frånfälle. I byggnaderna finns samlat äldre bruks-, inrednings- och prydnadsföremål från Singö. Skog-, åker- och ängsmark avstyckades av allmänna arvsfonden före Singö hembygdsförenings förvärv.


 

Mattsgården hålls öppen för allmänheten under sommarmånaderna. De guidade visningarna av gården och samlingarna är mycket populära och ger föreningen genom inträdesavgifter, gåvor, lottförsäljning etc en väsentlig del av föreningens intäkter.
Yngve Andersson har författat skriften "SINGÖ Mattsgården" med både Singö- och Mattsgårdshistoria. Yngve skriver hur föreningen och skriften tillkommit i en betraktelse från sitt Torphagen "Törspagen" vid Bodafjärden. Se ett läsprov. Skriften nytrycks och kan beställas här.    Mattsgårdens byggnader bildar ett fyrkantigt gårdstun med ”omisskännligt
ålderdomlig prägel” skrev dåvarande landsantikvarien.


 
 


Sjöbodarna vid Backbyfjärden är förklarade som kulturhistoriskt intressanta.
 
Till Mattsgården hör även denna sjöbod som ligger på, inom Backby, samfälld mark vid Backbyfjärden.
Sjöboden renoverades 2005.

2008 inleds renovering av resten av Mattsgårdens uthusbyggnader. Läs antikvariens styrdokument för renoveringen
2011 när renoveringen i stort sett är genomförd upprättas en underhållsplan för hela Mattsgården.

 

 

Mattsgårdens skötbåt "Singö"    
Hembygdsföreningens ”Singö” startade som vanligt i postrodden 2005 med 4 herrar som besättning och kom på 19 plats bland 42 båtar. Båten belönades med 78 av 80 möjliga poäng i 1800-talsklassen.
Båten kan ros med upp till 3 par åror och seglas med 2 sprisegel varav det främre utan bom. Singö är en skötbåt dvs avsedd för strömmingsfiske och transport av strömming. Singö är byggd av August Jansson ca 1890 troligen på uppdrag av dåvarande ägarna till Mattsgården. Besök Mattsgården för att se en riktig gammal skötbåt.
Länk till postrodden
 
     
  Tröskvandringen  


Tröskvandringen på Mattsgårdens tun

Att tröska säd och sedan mala och baka bröd för att få underlag till saltströmmingen var viktigt men jobbigt och tidsödande i det gamla självförsörjnings-samhället. Utveckling av nya metoder underlättade. Läs om hur en tröskvandring kunde användas i förädlingsprocessen från odling till bröd. Länk