tillbaks

Manus som innehåller mycket och intressant Singö-historia skrivet och efterforskat av
Yngve Andersson.
Detta manus kompletterat med foton trycktes 1996 av Rosengrens tryckeri på Singö. I WEB-versionen har innehållet delats upp så att varje rubrik enligt innehållsförteckningen nedan finns på en egen sida.

    Förord
 

    Om Mattsgården

        Ett gammalt skärgårdshemman på Singö. Mattsgården i Backbyn

    Om Singö:

        Singö, en levande ö med historia

        Ständiga tvister om fisket. 

        Hur många har bott på Singö?

        Segelfartygens storhetstid.

        Singö har bränts under krig.

        Malmletare sökte lyckan på Singö.

        Det viktiga skärgårdsjordbruket.

    Om Backby:

        Backbyn och dess Södergård.

        Gårdarna i Backbyn.

        Rysslotsen från Södergården.

        Backbyn under bruksherrarnas tid.

       Backbyn blir på nytt en bondby.

       Singö blev känt för sin marmor.

    Om Mattsgården:

        Mattsgården eller Tre*Mattsgården.

       Gården har en ålderdomlig prägel.

       Hur användes anderstugan (salen)?

        En dalmålare på Singö.

    Pehr Hilleström (1732 eller 1733 - 1816)

        Singös första församlingsbok.

       Löjtnanten sökte lyckan.....

        .....men förblev lika fattig som förut.

    ”Mosse-Fridolf”. Fridolf Jansson (1914-1981)

        Den skicklige hantverkaren.

        Spelmannen och människan.

        En spelmans jordafärd.

    Claes Annerstedt (1839-1927).

       Gästfri och generös.

        Guldsökaren.

       När punktlighet blir en mani.

    KÄLLOR OCH LITTERATUR

 

Singö

Mattsgården