Claes Annerstedt tar en paus i arbetet i flickorna Mörners sällskap. En av dem, Dagmar, skänkte 1981 Hilda och Claes Annerstedts gästbok för åren 1907-1932 till hembygdsföreningen.
nästa sida

tillbaks

Claes Annerstedt (1839-1927).

Alldeles norr om den nyrustade ångbåtsbryggan på Singö ligger Vreta. Den gamla sommarvillan ägdes i början av 1900-talet av en lärd historiker,

Claes Annerstedt, som var överbibliotekarie vid Uppsala Universitet och tillika en av de aderton i Svenska Akademin. Men han var också en märklig sommargäst skriver kyrkoherde Per Raab, som var komminister på Singö 1938-1954. Per Raab publicerade under 1940- och -50-talen flera litterära artiklar om Singö och dess människor i årsböckerna ”Julhälsning till församlingarna i ärkestiftet”. Artikeln från 1945 om Claes Annerstedt, vilken bygger på intervjuer och bevarade brev, är en liten pärla som borde tryckas på nytt.

 

Singö

Mattsgården