Som en staty, huggen ur stenen han sitter på, ser vi Olof Pettersson gäla strömming. Han "var virtuos på att leta vrangämnen och kände till varje trädkrok inom flera mils omkrets". "Han hade som princip att börja båtbygget på på måndagsmorgonen och på lördagskvällen stod båten färdig. Kunden höll allt material jämte en något så när träkunnig karl." Så skriver år 1943 Lars Sundins svärfar Gustaf Singer (f. 1881), som hade sina rötter i Olvanders i Österboda. Brodern, Olof Andersson, som var huvudredare för barkskeppet Adèle (se sidan om segelskeppen) har fått ge gården det namn som fortfarande används, åtminstone av äldre Singöbor.

nästa sida om Mosse-Fridolf

tillbaka till Mattsgården

tillbaka till Singö förr

Den skicklige hantverkaren.

Under sin livstid hann han med att bygga 76 nyckelharpor, ett trettiotal fioler, 6-7 hardingfelor samt några gitarrer. Han rustade också gamla musikinstrument. Hantverksskickligheten hade Fridolf ärvt. Mosse-Fridolfs morfar var den kände allmogebåtbyggaren Olof Pettersson (född 1842). I dagens allmogebåttävlingar och annonser beskrivs inte så sällan ganska nytillverkade träbåtar som ”båt av singötyp”. Med detta menas att de i stil och form liknar Olof Petterssons gamla båtar, som är uppmätta och prövade vad gäller prestanda. Fridolf blev också en mycket skicklig båtbyggare och han övertog morfaderns egenhändigt tillverkade verktyg. Fridolfs egen hemmagjorda maskinpark, där exempelvis bilväxlar och detaljer från gamla tröskverk fick nya funktioner, vittnar om hans tekniska klurighet. När han dog köpte Sjöhistoriska museet i Stockholm samtliga inventarier i båtverkstaden från sterbhuset. Där finns alltså Olof Petterssons och Mosse-Fridolfs verkstäder till beskådande. Tyvärr är utställningen inte permanent utan ligger oftast nedpackad.

Singö

Mattsgården