Mosse-Fridolf med med sin nyckelharpa. Instrumenten på väggen är bara några exempel ur hans rikhaltiga produktion.

nästa sida om Mosse-Fridolf

tillbaka till Mattsgården

tillbaka till Singö förr

”Mosse-Fridolf”. Fridolf Jansson (1914-1981)

På en vägg i hembygdsgårdens storstuga (kök) hänger ett märkligt musikinstrument. ”Antonius Stradivarius 12 december 1925” har mästaren som byggt det med synbar stolthet ristat in. Mästaren det var en liten pojke som bodde i Mossen i Boda på Singö. Han hade helt enkelt tagit en cigarrlåda som han använde som klangbotten, hyvlat till en hals av ett vedträ och sedan strängat instrumentet. Till stråken använde han tagel taget från svansen på grannens häst. Redan i fjortonårsåldern byggde han sin första riktiga fiol med låda av utvalt lönnträ taget på ett skär närmare fastlandet.

Singö

Mattsgården