Singö Hembygdsförening

Länkar till släktforskning som berör Singö-Fogdö

 

Ingegerd Holmström har tillsammans med Yngve Andersson släktforskat i Singö församling. Materialet finns samlat i pärmar som skänkts till hembygdsföreningen. En del av det omfattande materialet har digitaliserats så det kan läsas via hemsidan.

Ovanstående släktforskning har kompletterats med uppgifter från Singös födelse-, vigsel- och dödböcker 1798-1948.

Arbete pågår med komplettering och kvalitetssäkring. Nya versioner publiceras med Singö-relaterade personer och påfyllning av bilder från Singö Hembygdsförenings arkiv har påbörjats.
 
  
Senaste versionen

Latest version


 

 

I Gräsöarkivet finns både släktforskning och annat historiskt material relaterat till Gräsö.
 
   

Gräsöarkivet
 

     
På Anbytarforum pågår ständigt en dialog om släktforskning.
 
  Anbytarforum Singö

 
Norrtälje Släktforskarförening är en förening för släktforskare bosatta
i Norrtälje kommun eller med rötter i Roslagen.
  Norrtälje Släktforskarförening


 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Kerstin Wahfort:

Grunden till denna databas är material som jag fått låna av Ingegerd Holmström. Hon har tillsammans med Yngve Andersson åstadkommit en fantastisk kartläggning av Singö genom tiderna. Materialet finns samlat i pärmar som är tillgängliga under sommarens visningsdagar på Singös hembygdsmuseum Mattsgården i Backby.

Det här är en databas framförallt över personer som har sina rötter på Singö och Fogdö. Ingen född senare än 1939 finns med och det mesta av materialet fokuserar på tiden fram till mitten av 1800-talet. Databasen innehåller också min egen forskning och därför en del släkter utan direkt anknytning till Singö. Det materialet fick följa med som en service till dem av er som delar rötter med mig.

Släktforskning är ett tidsödande arbete och andras databaser är alltid att betrakta som andrahandskällor. Kontrollera alltså uppgifter om du vill vara 100% säker. Till detta följer att varje tjänsteman som fyllt i ett register av något slag en bra bit in på 1900-talet stavade efter eget skön. För att det ska vara möjligt att söka i detta ganska omfattande material har jag därför konsekvent försökt skapa enhetlighet i stavningen så att tex både Carl och Karl står som Karl, Kajsa, Caisa, Cajsa är registrerat som Cajsa. Vill man veta hur det stavats i husförhörslängder, dopböcker och andra källor får man kontrollera. Observera att det även kan skilja mellan källorna.
 
Eftersom forskningen är långt ifrån avslutad så finns det naturligtvis felaktigheter och missförstånd i materialet det hoppas jag att du har överseende med. Ambitionen är att vi lite då och då ska kunna uppdatera materialet ytterligare.

Vill du komma i kontakt med mig så skicka mail på kerstin.wahlfort@gmail.com Programmet som jag har använt heter Disgen 8.2.
 
Sist vill jag rikta ett stort och varmt TACK till Ingegerd och Yngve för det fantastiska material som jag har fått möjlighet att jobba med.

Tillbaka